Poradenství

Individuální konstelace

Individuální konstelace je formou osobního a rodinného poradenství, které vychází ze stejných principů, jako práce ve skupině, jen se místo zástupců používají pojmenované papíry či předměty a v konstelaci zastupuje také průvodce.

Osobní konstelace pomáhají k náhledu, diagnostice i pochopení situace, včetně podstatných souvislostí. Konstelace zobrazují skryté vlivy našeho prožívání a přesvědčení, která nás drží v minulosti, slabosti a zacyklení. Zároveň ukazují cestu jak se uvolnit z těchto pout, získat vlastní sílu a vědomí sebe. Nabízí nový pohled, nový začátek.

S čím pomohou konstelace?

Práce s konstelacemi pomáhá v řadě životních situací a otázkách, jako jsou rodinná témata, partnerské vztahy, povolání, životní směřování, také tělesné i duševní obtíže, sebevědomí, pocit ztracenosti, hledání smyslu apod. Pro mne jsou konstelace také duchovním poznáním, cestou k širšímu vědomí lidského života, možností vyrůst ze svých starostí ke skutečnému smyslu bytí.

Cena

Osobní konzultace 800,-Kč / hod