O konstelacích

pouta v konstelacích

O konstelacích slyšíme často ve spojení s hvězdami, planetami, ale i při spojení s nepřízní náhod a okolností, či osob. Rodinné konstelace také vychází z jakého si tvaru, rozmístění osob v daném systému, jež vyjadřuje jistý vliv, působení. Může být podporující nebo naopak destruktivní.

Konstelace jsou prožitkovou metodou pro terapii a osobní rozvoj. Pomáhají nám k poznání, harmonii a souladu se sebou samým, svými blízkými a svým životem. Konstelace otevírají naše oči, naše srdce, naše vědomí.

Konstelace se provádí ve skupině, kdy se v prostoru “staví” zástupci, kteří představují důležité osoby, nebo aspekty týkající se klienta a tématu s kterým přichází. Často se jedná o nejbližší systém, tzn. rodinu, partnery, předky, ale také aspekty, jako jsou nemoc, smrt, duše, sny apod.

Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, začínají se u nich projevovat pocitové reakce. Jejich pocity jsou překvapivě autentické a silné. V tomto procesu se ukazuje skrytá dynamika systému a její vliv na náš život. V průběhu konstelace se systém samovolně ladí do harmonického stavu a věci se dávají do pořádku. Někdy vše změní jeden malý pohyb, jedno vyřčené slovo, ale především náš úhel pohledu, procitnutí. V konstelacích jednoduše můžeme uvidět, spatřit to podstatné. Něco co skrývá za naší kritickou, zacyklenou myslí. Podobný proces můžeme zažít i v individuálních konstelacích, kdy se místo zástupců použijí pojmenované papíry.

Konstelace a fenomén přijetí

V konstelacích pomáhá léčit fenomén, něco z hůry co nás vede k harmonii, lásce a uzdravení. A to vždy, když jsme ochotni se vystavit životní realitě s otevřeným srdcem. Myšlenky utichnou a najednou vidíme to podstatné – obrazy plné energie, živoucí a upřímné, opravdové. Tomu duše rozumí a sama se dává do pohybu. Tou nejtěžší a klíčovou kapitolou je přijetí sebe sama. Je to proces, který se děje skrze život a opouštění minulosti. Skrze přijetí životních cyklů a změn, svého zrození, dětství, dospívání, ale i stárnutí. Speciální práce LIP, proces životní integrace, se tímto zabývá přímo.

S čím konstelace pomáhají?

Práce s konstelacemi pomáhá v řadě životních situací a otázkách, jako jsou rodinná témata, partnerské vztahy, povolání, životní směřování, také tělesné i duševní obtíže, sebevědomí, pocit ztracenosti, hledání smyslu apod. Pro mne jsou konstelace především duchovním poznáním, cestou k širšímu vědomí lidského života, možností vyrůst ze svých starostí ke skutečnému smyslu bytí.