Konstelace a proces životní integrace - Jan Pešička

Konstelace - vědomí souvislostí

Konstelace - vědomí souvislostí

Vědomí souvislostí. Tak se dá nazvat fenomén, jenž na nás působí v procesu konstelací. Je to vědomí, které nám přináší pochopení rodinných vazeb, našich životních zkušeností a situací, jež na nás mají skrytý, ale zásadní vliv. Konstelace nám jako v zrcadle ukazují náš vnitřní obraz, pohled na sebe a svět, ale také pohyb, který vede k usmíření a rovnováze. Jednou vidět je víc, než stokrát slyšet..

Pracuji jako průvodce životními konstelacemi a osobní integrací, novým přístupem v konstelační práci s klientem. Konstelace jsou pro mne nástrojem, demonstrací vědomí a možností jeho rozšíření. Opak, tedy naše zúžené, uzavřené vnímání, je příčinou našich, řekl bych, všech problémů.

Proč životní konstelace?

Proč životní konstelace?

Doba se změnila a vývoj vědomí jde rychle dopředu. I v osobním rozvoji nás to tlačí více k sobě a osobní zodpovědnosti. Už nestačí hledat příčiny a řešení našich trápení venku, v rodinně, vztazích, či těžkém osudu, ale naopak vzít vše tak, jak to bylo, poznat, že touha to změnit nám bere sílu. Naopak můžeme procítit, že to vše k nám prostě patří, že to jsme my a tak se můžeme konečně doopravdy poznat a žít svůj život a jeho potenciál..

V životních konstelacích se zaměřujeme na svůj život a nejbližší vztahy (já, partner, děti, rodiče, zdraví - psychosomatika, práce, životní záměry). Přístup je ale nový, nepracujeme s těmito vztahy, systémy, ale s naším vnitřním postojem, vnímáním, pochopením.  

Rozvoj znamená neustálé loučení se s minulostí.

 

Proces životní integrace - žít sám sebe

Proces životní integrace - žít sám sebe

V integrační konstelaci ( procesu životní integrace ), se nezabýváme vztahy k druhým, ale soustředíme se na vztah sama k sobě, z něhož se naše vztahy odvíjejí. . Svůj osobní příběh a jeho etapy (zrození, dětství a dospívání) vidíme s odstupem dospělého a tyto části uvnitř sebe hluboce poznáváme. Je to individuální proces, kde se nesnažíme něco měnit či předělávat, ale uvidět to, co k nám patří a také to, co již dnes můžeme svobodně projevit. Setkání s naším osobním příběhem nám ukazuje nejen naše bolesti a osudy, ale také toho hrdinu, co vše zvládl a právě svým osobitým způsobem. Je úžasné se učit sám od sebe. Můžeme se tak vypořádat s tím, co nás drželo a s novou silou a pochopením jít dál. Zároveň procítit něco, s čím jsme sem přišli,  vizi, potenciál, jež dává našemu životu širší smysl.

Integračním procesem se tak dostáváme k možnosti skutečných změn v našem životě a to s přijetím naší vlastní síly a přirozenosti. Je to proces smíření sama se sebou, jenž nám přináší hluboké uvolnění a pocit svobody. Je lehčí být sám sebou, než někým jiným. Nemusíme již život kontrolovat, nemusíme mu rozumnět. Život sám se postará o náš růst.

Tento přístup v konstelacích vyvinul Wilfried Nelles, jehož způsob práce jsem přijal s velkou úctou a je mým zdrojem v konstelační a poradenské praxi.

Přihlášení