Životní konstelace, terapie a poradenství

Konstelace - vědomí souvislostí

Konstelace - vědomí souvislostí

Vědomí souvislostí. Tak se dá nazvat fenomén, jenž na nás působí v procesu konstelací. Je to vědomí, které nám přináší pochopení rodinných vazeb, životních postojů, touhy po lásce, uznání a souvislostí s tím co se nám nyní děje s tělem i duchem. Konstelace nám jako v zrcadle ukazují náš vnitřní obraz, pohled na sebe a svět, ale také pohyb, který vede k usmíření, rovnováze a cestě k uzdravení...

 

Proč životní konstelace?

Proč životní konstelace?

Mé zaměření v práci s konstelacemi je na život jako takový, teď a tady. Tedy na to co nás trápí, co bychom chtěli změnit, jaké situace nám život přináší a kam nás to všechno vede. Pracuji s aktuálními vztahy, situacemi, tělesnými symptomy, protože zde je možnost najít řešení, pochopení, cestu k harmonii a uzdravení. Zkrátka konstelace pro život.

V životní konstelaci se již nezaměřujeme na minulost, širokou rodinu. Vycházíme z toho co se děje teď, co aktuálně klient řeší, s čím potřebuje pomoci. Věřím, že právě to co se nám děje, co nám život přináší, je právě to nejdůležitější, co v sobě skrývá cestu k uzdravení a vnitřní svobodě, i když to souvisí s celým naším životním příběhem.

Nejčastějšími tématy jsou partnerské a rodinné vztahy, tělesné symptomy, nemoci a psychické obtíže, psychosomatika, smysl života a životní záměry, životní křižovatky a rozhodování, seberealizace..

Ve skupině i individuálně

Životní konstelace se obvykle dělají ve skupině, kde se účastníci mají možnost podívat na aspekty toho co řeší prostřednictvím zástupců a procítit si sami své místo i řešení. Ostatní získávají hlubokou zkušenost v přítomnosti příběhů i v rolích, kdy konstelace působí nepřímo a připravují nás na pochopení vlastních témat.

Individuální použití životních konstelací je velmi užitečné pro terapeutickou účinnost, diagnostiku i pro pochopení dané situace. Výhodou je bezpečné prostředí se zachováním intimity při terapeutickém sezení a dostatek času k řešení klientovi zakázky. V zastupných rolích je terapeut i pro nacítění potíží, nebo pomocné předměty.

Životní konstelace jsou pro více citlivé záležitostí klienta a práce s nimi je proto více individuální, proto je nevhodnější formou práce individuální sezení, nebo malé skupiny.

Přihlášení