Konstelace a proces životní integrace - Jan Pešička

Konstelace - vědomí souvislostí

Konstelace - vědomí souvislostí

Vědomí souvislostí. Tak se dá nazvat fenomén, jenž na nás působí v procesu konstelací. Je to vědomí, které nám přináší pochopení rodinných vazeb, našich životních zkušeností a situací, jež na nás mají skrytý, ale zásadní vliv. Konstelace nám jako v zrcadle ukazují náš vnitřní obraz, pohled na sebe a svět, ale také pohyb, který vede k usmíření a harmonii. 

Pracuji jako průvodce životními konstelacemi a osobní integrací, novým přístupem v konstelační práci s klientem.

Proč životní konstelace?

Proč životní konstelace?

V životních konstelacích na rozdíl od rodinných se zaměřujeme na svůj život a nejbližší vztahy (já, partner, děti, rodiče, zdraví - psychosomatika, práce, životní záměry). Naši životní situaci konfrontujeme s naším životním postojem a vědomím.  I zde se ukazuje přirozený pohyb duše k harmonii a to skrze nás. Nehledáme řešení v systému, ale v sobě samém. Jde o přístup, kdy se klade důraz na vnitřní proces klienta v konfrontaci, kontaktem s objektem či situací. Pohyb tedy vychází zevnitř, v srdci klienta a není nijak veden z venku, vnuceným rituálem. Láska je odpověď. V životní konstelaci řešení vychází z toho, co víme v hloubi srdce a přináší nám úlevu od přijatých přesvědčení v mysli. 

Konstelace a proces životní integrace

Konstelace a proces životní integrace

V integrační konstelaci ( procesu životní integrace ), se nezabýváme vztahy k druhým, ale soustředíme se na vztah sama k sobě, z něhož se naše vztahy odvíjejí. Zde můžeme věci pochopit i měnit. Svůj osobní příběh a jeho etapy (zrození, dětství a dospívání) vidíme s odstupem dospělého a tyto části uvnitř sebe hluboce poznáváme. Setkání s naším osobním příběhem nám ukazuje nejen naše bolesti a osudy, ale také toho hrdinu, co vše zvládl a právě svým osobitým způsobem. Je úžasné se učit sám od sebe. Můžeme se tak vypořádat s tím, co nás drželo a s novou silou a pochopením jít dál. Zároveň procítit něco, s čím jsme sem přišli, živost a vizi, jež dává našemu životu širší smysl.

Integračním procesem se tak dostáváme k možnosti skutečných změn v našem životě a to s přijetím naší vlastní síly a přirozenosti.

Tento přístup v konstelacích vyvinul Wilfried Nelles, jehož způsob práce jsem přijal s velkou úctou a je mým zdrojem v konstelační praxi.

Přihlášení