Životní konstelace, terapie a poradenství - Jan Pešička

Život sám přináší změny a my jsme jejich součástí. Ať už řešíme jakoukoli životní situaci (ve vztazích, v povolání, či zdravotním stavu), ukazuje se, že nás vše vede, možná i tlačí k hlubšímu poznání sama sebe a okolností našeho života. Naše problémy se tak stávají příležitostí, výzvou k žádané změně uvnitř nás, abychom mohli následovat volání života, volání srdce. 

Pracuji jako lektor kurzů osobního rozvoje, se zaměřením na životní konstelace a osobní integraci. Individuálně nabízím poradenství a hlubinnou terapii

 

 Veď mě dál cesto má, veď mě dál, vždyť i já
tam kde končíš, chtěl bych dojít,
veď mě dál cesto má.

 

 

 

Přehled stránek a akcí

 • O konstelacích a životní integraci

  Vědomí souvislostí. Tak se dá nazvat fenomén, jenž na nás působí v procesu konstelací. Vědomí, které přináší smíření.

   

 • Semináře a kurzy

  Informace o aktuálních i proběhlých seminářích. Konstelace u vás - spolupráce.

 • Individuální poradenství

  Osobní poradenství a konstelace s životními tématy: vztahy, rodina, psychosomatika a osobní rozvoj.

 • Výcvik - intenzivní kurz životních konstelací

  Sebezkušenostní výcvik životních konstelací, směr konstelací pracující s vývojovými cykly člověka. 

 • Hlubinná terapie

  Terapie vychází z relaxačních a imaginačních technik, které umožňují hluboký kontakt s naší podvědomou myslí, s vnitřní moudrostí.

Přihlášení